Szakképzés

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) megalakulása óta törekszik képzési palettáját a munkaerőpiaci igényekhez igazítani, hogy korunk kihívásaira naprakész választ adó tudással vértezze fel hallgatóit. Felismerve, hogy globalizálódó világunkban szükség van a nemzetközi agrárpiacokat és trendeket ismerő szakemberekre, a MATE 2023-ban az országban először indított agrárdiplomáciai menedzser szakirányú továbbképzést gödöllői campusán. A 2024-ben is meghirdetett 2 féléves képzés komplex, a magyar agráriumot befolyásoló regionális, európai és globális szakpolitikai összefüggésekre és tendenciákra, az agrárdiplomácia cél és eszközrendszerére, valamint gyakorlati működésére rálátást nyújtó tematikával teszi lehetővé a jövő agrárdiplomáciai menedzsereinek képzését, kinevelését.

A MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézetében megvalósuló agrárdiplomáciai menedzser szakirányú továbbképzés keretében mélyreható ismereteket lehet szerezni a világpolitikai helyzet agráriumot érintő kihatásairól, a hazai és nemzetközi agrárgazdasági és agrárkereskedelmi folyamatokról és döntéshozatali mechanizmusokról, valamint az agrárdiplomáciai kapcsolatok legfontosabb tudományos irányzatairól. Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását egy, a MATE kiadásában Agrárdiplomácia címmel 2023-ban megjelent könyv is segíti.

A képzésre a magyar agrárium jövője iránt elhivatott, magát az agrárgazdasági és agrárpolitikai folyamatok tevékeny résztvevőjeként elképzelő, vagy már jelenleg is részt vevő, elsősorban agártudományok, gazdaságtudományok, társadalomtudományok vagy jog területén alapszakos végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várják.

A képzés 2024. március 11-én indul, amelyre 2024. február 5-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés feltételeiről bővebb információ a következő linken érhető el:

https://uni-mate.hu/k%C3%A9pz%C3%A9s/-/content-viewer/agr%C3%A1rdiplom%C3%A1ciai-menedzser-szakir%C3%A1ny%C3%BA-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s/20123

 

NAK Szakképzés és Szaktanácsadás

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám