Nemzetközi szervezetek

A szervezet honlapja: www.wfo-oma.org

 

A World Farmers’ Organization (WFO) egy tagsági alapon működtetett szervezet, amely egyesíti a nemzeti gazdaszervezeteket és mezőgazdasági szövetkezeteket az egész világon. A WFO missziója, hogy képviselje és támogassa a gazdákat globális politikai fórumokon továbbá, hogy olyan politikai irányvonalakat fogadjanak el, amely javítja a gazdasági környezetet valamint a termelők, családjaik és a vidéki közösségek megélhetését. A WFO mintegy 1.5 milliárd gazdát képvisel a világ 54 országából.

A WFO jelenleg a következő 8 munkacsoportból áll: élelmezésbiztonság, klímaváltozás, értéklánc, haszonállat, szövetkezetek, innováció, nők és fiatalok a mezőgazdaságban, de a szervezet munkája kiterjed az agrárgazdasággal összefüggő minden területre, beleértve az erdészetet, akvakultúrát, a halászatot, a környezetet, a kutatást és az oktatást is. A WFO bátorítja a gazdákat, hogy vegyenek részt a fenntartható gazdálkodásban, a környezetvédelemben és nézzenek szembe a felmerülő kihívásokkal egyéb területeken, mint a klímaváltozás, a nemzedékek megújítása vagy a nemek közötti egyenlőség.

A WFO erőssége a tagjaiban és fajsúlyos partnerszervezeteiben rejlik, összességében egy globális, sok lábon álló, nemzetközi szervezetet alkot. Csakúgy, mint a COPA-COGECA-nak, alappillérei az információáramlás és a kapcsolattartás. Együttműködő partnerei közt tudhatja például: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations / Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet); WFP (World Food Programme / Világélelmezési Program); OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development / Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet); OIE (World Organisation for Animal Health / Állategészségügyi Világszervezet); WTO (World Trade Organization / Kereskedelmi Világszervezet).

 

A Szervezet céljai:

 1. a gazdálkodók megélhetésének és a vidéki közösségek életképességének javítása világszerte;
 2. hozzájárulás a globális élelmezésbiztonsághoz a társult szervezetek közötti együttműködés megkönnyítésével;
 3. a mezőgazdasági termelők szervezésének megkönnyítése és annak lehetővé tétele, hogy javítsák pozíciójukat az élelmiszerellátási láncban;
 4. egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységek, mint például az erdészet, az akvakultúra, a környezetvédelem, a kereskedelem, a kutatás és az oktatás támogatása és védelme;
 5. a gazdálkodók részvételének ösztönzése a fenntartható vidékfejlesztésben, a környezetvédelemben és az újonnan felmerülő kihívásokban, mint például az éghajlatváltozás és a generációs megújulás;
 6. a gazdálkodók természeti erőforrásokhoz való hozzáférésének javítása és a termelékenység javításának kezelése.

A fent felsorolt célok elérése érdekében a Szervezet:

 1. képviseli tagjait a világ gazdálkodói számára releváns nemzetközi nem kormányzati vagy kormányközi fórumokon;
 2. a világ gazdálkodói nevében előmozdít és támogat stratégiai agrárpolitikák és más kapcsolódó politikák kidolgozásával;
 3. előmozdítja a tagjai közötti és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést;
 4. kutatást, alapos vizsgálatot, tanulmányokat és elemzéseket végez és/vagy támogat, valamint konferenciákat, találkozókat és szemináriumokat támogat és/vagy szervez a Szövetség számára érdekes témákban;
 5. kapcsolatokat és partnerségeket alakít ki és fejleszt mind nemzeti, mind nemzetközi szinten kormányokkal, intézményekkel, szervezetekkel és általában olyan olaszországi és külföldi állami és magánszervezetekkel, amelyek relevánsak a Szövetség érdeklődésére számot tartó témák és kérdések tekintetében;
 6. bármilyen típusú és jellegű, magán és állami hozzájárulásokat, pénzeszközöket vagy más juttatásokat fogad és vesz igénybe az eljárási szabályzatnak megfelelően (a továbbiakban: „WFO eljárási szabályzat”), amely a XXII. cikk értelmében szabályozza a Szövetség működéséhez kapcsolódó eljárási kérdéseket;
 7. megállapodásokat, jegyzőkönyveket és egyezményeket köt más szervezetekkel és harmadik felekkel általában;
 8. épületekkel és egyéb berendezésekkel – ingó és ingatlan egyaránt – rendelkezik, azokat birtokolja és bérli;
 9. más szervezeteket hoz létre és/vagy tagként részt vesz más szervezetekben, amelyek célkitűzései összeegyeztethetők a Szövetség saját céljaival, és különösen a küldetésével;
 10. bármely egyéb olyan tevékenységet végez, amely kapcsolódik és/vagy hasonló a fent felsoroltakhoz, valamint az ingatlannal, a berendezéssel, a pénzeszközökkel és az ipari aspektusokkal kapcsolatos minden olyan intézkedést végrehajt és minden olyan szerződéses műveletet elvégez, amely a Szövetség céljainak eléréséhez szükséges és/vagy hasznos, és amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik ezekhez, a törvénynek megfelelően;
 11. tanulmányozza, elemzi és kidolgozza a kereskedelempolitikát, amely növeli a mezőgazdasági jövedelmeket és ösztönzi a hatékony erőforrás-felhasználást.

A Szervezet székhelye Rómában van. Másodlagos irodák, fiókirodák és küldöttségek az Igazgatótanács döntésével hozhatók létre, akár Olaszországban, akár külföldön.

Évente egyszer tartanak általános közgyűlést, amelyen minden szervezet részt vehet, így itt van lehetőség személyesen is találkozni a tagszervezeteknek. Ezen kívül vannak régiók szerinti ülések, az európai régió üléseit praktikus okokból Brüsszelben a Copa-Cogeca Preasidiát követően tartják.

A szervezethez való csatlakozás a Kamarának globális szinten való megjelenést biztosít, a kapcsolati háló nemzetközi szinten is jelentős ugrást tesz lehetővé, ezen kívül a WFO-nak számos fajsúlyos partnerszervezete is van.

A Kamara teljes jogú tagja a szervezetnek, vagyis az üléseken szavazati joggal vehet részt.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám