Tájékoztatjuk a tisztelt gazdálkodókat, hogy 2021. április 7-én nyílik meg az Egységes Kérelem (EK) kitöltési felülete. A szankciómentes kérelembeadásra 2021. április 7. és 2021. május 15. (a hétvégére tekintettel május 17.) közötti időszak áll rendelkezésre. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az EK szankciómentes benyújtási időszaka alatt a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet lehetővé teszi azt, hogy ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév április 1-je után következik be és a kárbejelentés határideje az egységes kérelem szankciómentes kérelembeadására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés ezen időszak utolsó napjáig tehető meg.

A 2021. évi kárenyhítési évre vonatkozóan, a törvényi előírásoknak megfelelően a téli fagykár bejelentése 2021. április 15-ig, a tavaszi fagykár bejelentése május 31-ig, aszály esetén tárgyév április 1-jétől szeptember 30-ig tehető meg a Magyar Államkincstár MKR felületén. A falugazdászok továbbra is a gazdálkodók rendelkezésére állnak a kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézésben.

Az agrárkár-megállapító szerv (Kormányhivatal) ellenőrzi a mezőgazdasági káresemény bekövetkezését, annak határidőben történt bejelentését, a mezőgazdasági káresemény és a várható hozamcsökkenés közötti ok-okozati összefüggést, a bejelentés tárgyát képező növénykultúra meglétét, a földterület szakszerű művelését, valamint ültetvények esetében a termőképességet. Amennyiben az agrárkár-megállapító szerv megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelő a kárbejelentésében valótlan adatot szolgáltatott, vagy a kárbejelentés nem megalapozott, akkor káresemény nem lesz megállapítva.

Az idei évtől a mezőgazdasági termelő a kárbejelentést a kárbejelentéssel érintett terület egy részére vagy egészére vonatkozóan a kárbejelentés tárgyában hozott döntés meghozataláig szankciómentesen visszavonhatja, az agrárkár-megállapító szerv honlapján közzétett nyomtatványon.

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei