Mappa 2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

2.8: A Kamara küldöttgyűlés döntései előkészítésének rendje, a közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Dokumentumok

pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 20240528 ( pdf, 134 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv Jegyzőkönyv 20240528 ( pdf, 394 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 20240404 [ARCHÍV 2024.05.28.] ( pdf, 129 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 20240404 ( pdf, 102 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2023213 ( pdf, 247 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 20231214 [ARCHÍV 2024.04.04.] ( pdf, 128 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok NAK Küldöttgyűlés döntéseinek előkészítésének rendje 20230619 ( pdf, 203 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 2023 05 22 [ARCHÍV 2023.12.14.] ( pdf, 103 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2023 05 19 ( pdf, 253 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2023 03 29 ( pdf, 106 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2022 12 13 ( pdf, 281 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 2022 10 12 [ARCHÍV 2022.12.14.] ( pdf, 73 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2022 10 11 ( pdf, 162 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 20220707 [ARCHÍV 2022.10.12.] ( pdf, 85 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2022 07 07 ( pdf, 657 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv ülései 20220512 [ARCHÍV 2022.07.07.] ( pdf, 68 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2022 05 11 ( pdf, 105 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2022 03 30 ( pdf, 105 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2021 12 16 ( pdf, 294 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2021 09 20 ( pdf, 99 KB )
pdf II.08. Közérdekű adatok NAK Küldöttgyűlés döntéseinek előkészítésének rendje 20211011 [ARCHÍV 2023.06.19.] ( pdf, 213 KB )
pdf II 08 Közérdekű adatok Testületi szerv jegyzőkönyv 2021 05 26 ( pdf, 108 KB )

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az alábbi linken érhetőek el:


Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám