Folder 1. Szervezeti, személyzeti adatok

Kategóriák

Folder 01. Elérhetőség- archívum

ARCHÍVUM - A NAK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Folder 03. A NAK vezetői - archívum

ARCHÍVUM -A NAK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Folder 04. Ügyfélkapcsolat - archívum

ARCHÍVUM - A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Folder 05. Testületi szervek adatai - archívum

ARCHÍVUM - A NAK országos elnökségének, ellenőrző és etikai bizottságának létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Folder 06. A NAK tulajdonában lévő szervezetek - archívum

ARCHÍVUM - A NAK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a NAK részesedésének mértéke

Folder 07. A NAK Lap - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Folder 1.1 Kapcsolat, elérhetőség

1.1: A Kamara hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Folder 1.10 Lapok

1.10: A Kamara által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Folder 1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.11: A Kamara felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a Kamara felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1.1 pontban meghatározott adatai

Folder 1.2 Szervezeti felépítés

1.2: A Kamara szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Folder 1.3 Szervezet vezetői

1.3: A Kamara vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, telefax száma, elektronikus levélcíme)

Folder 1.4 Ügyfélszolgálati adatok

1.4: A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Folder 1.5 Testületi szerv adatok

1.5: A Kamara országos elnökségének, ellenőrző és etikai bizottságának létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Folder 1.6 Irányított szervek

1.6: A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.1 pontban meghatározott adatai

Folder 1.7 Gazdasági társaságok

1.7: A Kamara többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a Kamara részesedésének mértéke

Folder 1.8 Közalapítványok

1.8: A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Folder 1.9 Alapított szervek

1.9: A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ