Mezőgazdasági termelés

Beillesztésre került az ŐCSG a „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” c. felhívásba.

A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit.
 • Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre.
 • Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum csatolása szükséges.
 • Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel.
 • Támogatói Okirat is kiegészült a fenti változtatásokkal párhuzamosan.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 30. napjáig van lehetőség, az alábbi értékelési határnapokkal:

 • 2021. december 3.
 • 2022. február 4.
 • 2022. április 4.
 • 2022. június 3.
 • 2022. augusztus 4.
 • 2022. október 4.
 • 2022. december 30

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • maximum 2 milliárd Ft
 • egyéni és kollektív projekt esetén is.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén

 • 40 %
 • + 10 % -pont intenzitás jár, ha nem közép-magyarországi régióban valósul meg
 • + 10 % -pont intenzitás jár a fiatal mezőgazdasági termelő számára
 • + 20 % - pont jár a kollektív módon vagy öntözési közösségként végrehajtott projektek esetén.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár elektronikus felületén.

A pályázati felhívás itt érhető el.

NAK/Tasnádi G.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése