Vizsgaszervezés

Az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a kormány 2020. március 26-án kihirdetett 70/2020. (III. 26.) Korm. rendeletében foglaltak alapján 2020. március 27-étől a felnőttképzésben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető. (Kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra).


A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg (kivéve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti képzéseket kivéve), abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A kormányrendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsgákat el kell halasztani, a már megkezdett szakmai vizsgákat fel kell függeszteni. A halasztott és felfüggesztett szakmai vizsgákat a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet megszervezni, lebonyolítani.

A rendeletben foglalt időtartam alatt az elektronikus vizsgarendszerben már bejelentett és rögzített szakmai vizsgák lemondását az elektronikus rendszerben rögzíteni kell. Az elmaradt vagy meg nem szervezett szakmai vizsgák és vizsganapok újbóli feltöltésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor. Ez idő alatt az elektronikus felületen rögzített szakmai vizsga „lemondott vizsga” státuszba kerül, ezért vizsgabizottsági delegálás, javaslattétel nem végezhető. A felnőttképzésben szervezett szakmai vizsgákban érintett vizsgabizottsági tagok a Pest Megyei Kormányhivataltól kapnak elektronikus értesítést a lemondott szakmai vizsgákról.

További részletek a Magyar Közlöny 2020. évi 55. számában olvashatóak.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ