Duális képzés

Tájékoztató a szakképző iskola számára, a kamarai garanciavállalás keretében kibocsátandó igazolás kiadásának eljárási kérdéseiről.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.) kamarai garanciavállalásra vonatkozó szabályai 2015. július 1-jén léptek hatályba. Eszerint, amennyiben megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.

A gazdasági kamarának tehát vizsgálnia kell, hogy a nyilvántartásában szereplő, gyakorlati képzés folytatására jogosult képzőhelyek hol, milyen szakképesítésben és hány tanuló tekintetében képesek megfelelő gyakorlati képzőhelyet biztosítani.
Ha a kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről. Az igazolás alapján az iskola a tanuló gyakorlati képzéséről saját tanműhelyében (tangazdaságban, tanboltban, tankertben, tanudvarban, tankonyhában, laboratóriumban stb.), vagy együttműködési megállapodás keretében gondoskodhat.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a fenti jogszabályi rendelkezés végrehajtása érdekében a következő tájékoztatást adja:

1.    A NAK az igazolásokat legkésőbb a folyó tanév összefüggő szakmai gyakorlatának kezdete előtt, az Szt. 46. § (1b) bekezdés b) pontja, valamint (1d) bekezdése alapján, a következő tanévre adja ki. Az igazolás a tanév első tanítási napjától a tanév végéig tartó időszakig, azaz egy tanévig vagy – amennyiben a szakiskolánál tanuló ezen időszak alatt tanulószerződést köt – visszavonásig érvényes.
Az igazolások kiadásakor a következő szempontokat veszi figyelembe:
-    az Szt. 87. § (3)-(4) bekezdése szerinti iskolai adatszolgáltatás,
-    a hatályos tanulószerződéssel rendelkező tanulói létszám,
-    a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek az osztály- és csoportlétszámokat meghatározó mellékletében a szakiskolai gyakorlati képzésre megállapított minimális csoportlétszám,
-    pályázati forrásból megvalósult tanüzemi, tangazdasági stb. beruházás miatti fenntartási kötelezettség.

2.    Az igazolás szakképesítésenként, osztálybontásban tartalmazza azokat a tanulókat, akik részére a NAK nyilvántartása alapján, nem biztosított a megfelelő képzőhely, ezért a tanuló gyakorlati képzéséről az Szt. 46. §-ának (1a) bekezdése értelmében a szakiskola gondoskodik.

3.    Az iskola adatszolgáltatására a rendelkezés hatályba lépését követően (első ízben 2016-tól) minden év március utolsó munkanapjáig kerül sor.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a 2015. július 1-je előtt szakiskolai tanulmányait megkezdett tanulóra is kiterjed.
Az iskola a NAK számára az adatszolgáltatást a honlapján közzétett módon teljesíti. Kérjük az érintett iskolákat, hogy a duális képzéssel foglalkozó oldalon található információkat folyamatosan kísérjék figyelemmel, vagy vegyék fel a megyei szakképzési referensekkel a kapcsolatot!

4.    A szakképző iskola adatszolgáltatása során megkapott adatokat a NAK a vonatkozó jogszabályok, valamint a NAK-SZ-14 sz. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata szerint tárolja és kezeli.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ