Élelmiszeripar

Az idei év meghatározó a vállalkozások számára abban, hogy a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához kedvező feltételek mellet támogatáshoz jussanak.


Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott GINOP 1.2.6.8.3.4-16 kódszámú „Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel” címet viselő pályázati felhívás 2019. február 15-ig nyitva áll. A pályázati felhívás kiváló lehetőséget nyújt innovatív, energiahatékony, produktív technológiai megoldások megvalósításához, amely megalapozhatja a hazai élelmiszeripari vállalatok nemzeti és nemzetközi versenyképességét.

Néhány fontos információ:
·    A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen felhívás keretében 50.000.000 forint és 750.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 50.000.001 forint és 2.000.000.000 forint közötti kedvezményes kamatozású – 1 százalék THM! – éven túli (15 éves futamidejű) kölcsönben részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig.
·    A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 50 százalékának megfelelő, de legfeljebb 375.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 1.000.000.000 forint kölcsön összegnek megfelelő támogatási előleget biztosítanak.
·    A felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és -tartósítást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatóak, függetlenül attól!!!, hogy a projekthez kapcsolódó feldolgozó tevékenység során létrejövő termék szerepel-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.).
·    A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új termelőeszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme.
g) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.
h) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.
·    Kötelező vállalás: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest.
·    A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Tehát a jelen pályázati felhívásban a Pest megyei és a budapesti közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások nem vehetnek részt. Viszont fontos tudni, hogy lehetséges azoknak a vállalkozásoknak a támogatása, amelyek székhelye Budapesten vagy Pest megyében van, de bejegyzett telephelyük más megyében, és ott kívánnak beruházni!
·    A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel és köztartozásmentes.
·    A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatás illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.
·    A projekt összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel) kétszeresét.
·    A pályázaton a közepes méretű vállalkozások indulhatnak (KKV törvény alapján: a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg).

Fontos tudni, hogy azon vállalkozások, amelyek vállalatcsoportban, de önállóan működnek, szintén igényelhetnek támogatást!
A pályázat benyújtási határidejének feléhez érkezve elmondható, hogy 2018. március 1-jéig 87 darab pályázat érkezett be, az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeg 29,527 milliárd forint, ami a rendelkezésre álló keret 59,05 százaléka.

2017. év végén megkezdődött a benyújtott kérelmek támogathatóságának eldöntése. A döntés-előkészítő bizottság – melyben a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának delegáltja is részt vesz tanácskozási joggal – három ülésén nyolc darab értékelt kérelem került felterjesztésre az Irányító Hatóság vezetőjéhez. Az eddig odaítélt vissza nem térítendő támogatás 2,144 milliárd Forint.

Az élelmiszeripari ágazatot érintő pályázati lehetőségekről, és azok változásairól folyamatosan tájékozódhatnak a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának havi rendszerességgel megjelenő hírlevelében.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ