Növénytermesztés

A génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve az agrárminiszter a 2018. évi központi költségvetés terhére nyílt pályázati felhívást tett közzé, a pályázatban leírt támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése.


A pályázatban leírt támogatást az erdészeti növényi genetikai erőforrások, a mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is, megőrzésére, dísznövények, gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megörökítésére, gyümölcstermő növények, zöldségnövények megőrzésére, illetve szántóföldi növények és szőlő további megtartására lehet igényelni.

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók, magánszemélyek), civil szervezetek jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek.

Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és a pályázat mellékletében meghatározott erdészeti fafajok fenntartását és megőrzését lehet támogatni. Erdészeti fafajok esetében csak a növénytermesztési hatóság (Nébih) által regisztrált és jóváhagyott tételek támogathatóak. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények.

A pályázatra több mint 90 millió 308 ezer forint használható fel. Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a génmegőrzés közvetlen szakmai költségeire. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) végső határideje: 2018. augusztus 31. éjfél ( 24:00 óra).

Az igényelhető és nyújtható támogatás mértékének alsó és felső határát  nem határozza meg az Agrárminisztérium. A pályázati célok megvalósításához igényelhető támogatási összeg a pályázati adatlap 1. számú mellékletében foglaltak alapján számítható ki. A támogatásról a döntés - szakértői bírálat és javaslat alapján - az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásra is vonatkozhat, illetve egyedi feltételeket is előírhatnak mind a támogatás felhasználásával (támogatásból finanszírozható költséggel), mind pedig a pályázat szakmai programjával kapcsolatban.

Az egyes pályázati programról szóló döntés megvalósításával kapcsolatban keletkező költségek 2018. április 1-től kezdődően számolhatók el a támogatás terhére. A nyertes pályázat kiadásait teljes mértékben támogatják, saját forrás megléte nem feltétel. A megítélt támogatási összeg kifizetése, szükség esetén időbeli ütemezést is tartalmazó, részletes költségterv alapján történik.

A pályázat az Agrárminisztérium honlapján olvasható.


(AM)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ